НавіныВідэаАўдыёФотаБіяграфіяКнігіАртыкулыІнтэрв’ю
Галоўная старонка » Навіны

THE TRIAL OF THE RUSSIAN CRIMINALS WHICH HAVE PERPETRATED CRIMES AGAINST HUMANUTY

THE TRIAL OF THE RUSSIAN CRIMINALS WHICH HAVE PERPETRATED CRIMES AGAINST HUMANUTY

СУД НАД РАСЕЙСКІМІ ЗЛАЧЫНЦАМІ СУПРАЦЬ ЧАЛАВЕЦТВА

СУД НАД РОСІЙСЬКИМИ ЗЛОЧИНАМИ ПРОТИ ЛЮДСТВА

THE TRIAL OF THE RUSSIAN CRIMINALS WHICH HAVE PERPETRATED CRIMES AGAINST HUMANUTY 

(Адкрыты ліст)

Зьвяртаюся да палітыкаў, да дзяржаўных і палітычных структураў Эўразьвязу і Украіны з уражлівай просьбай падаць іск у Міжнародны Суд ААН у Гаазе аб узбуджэньні крымінальнай справы і правядзеньні сьледзтва аб генацыдзе народа ва Украіне, зьдзейсьненага расейскім войскам і канкрэтна аб масавых забойствах мірных жыхароў у горадзе Буча Кіеўскай вобласьці.

Я зьвяртаюся ад Партыі, якую ўзначальваю, і асабіста ад сябе, бо адчуваю маральнае права чалавека, які ўсё жыцьцё змагаўся з расейскім вялікадзяржаўным камуна-фашызмам, і гэтая нашая барацьба прывяла да незалезнасьці краіны і ліквідацыі камунізму ў Беларусі.

І я, і мой сябра, кіраўнік Украінскага Народнага Руху і герой Украіны Вячаслаў Чарнавіл, якога зьнішчылі расейцы, ведалі, што такое рускі вялікаджяржаўны рашызм і яго палітыка нянавісьці да ўсяго чалавецтва. Расейцы забілі мільёны людзей.

Выступаю ад сябе і ад імя памяці Вячаслава Чарнавіла. Спадары і спадарыні, згодна Статуту Міжнароднага Суда ААН, толькі дзяржаўныя і палітычныя ворганы дзяржавы могуць ставіць пытаньне перад Міжнародным Судом пра ўзбуджэньне крымінальнай справы аб злачынстве супроць чалавецтва. Прашу вас, зьвярніцеся!

Кроў забітых, закатаваных людзей ва Украіне і ў Беларусі стукае ў нашы сэрцы.Трэба спыніць расейскага мордара. Хай ведаюць забойцы, што расплата будзе і пакараньне не ўнікнёнае.

Др.Зянон Пазьняк,

Дэпутат Незалежнасьці, кіраўнік парляманцкай дэмакратычнай Апазыцыі Народнага Фронта ў Вярхоўным Савеце Беларусі 12-га скліканьня, Старшыня Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі -- БНФ, Каардынатар Беларускага Нацыянальнага Сакратарыяту.

5 красавік 2022 год

http://www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--01/sudnadrasejskimizlacyncamisupraccalavectva

http://www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--01/sudnadrosijskimizlocinamiprotiludstva

http://www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--01/thetrialoftherussiancriminalswhichhaveperpetratedcrimesagainsthumanuty

------------------------------------------------------------------------

СУД НАД РОСІЙСЬКИМИ ЗЛОЧИНАМИ ПРОТИ ЛЮДСТВА

(Відкритий лист)

Я закликаю політиків, державні та політичні структури Європейського Союзу та України подати позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі про відкриття кримінальної справи та розслідування геноциду народу України та конкретно розправи над мирними жителями міста Буча Київської області з боку російської армії.

Звертаюся від Партії, яку я очолюю, і особисто від себе, тому що я відчуваю моральне право людини, яка все життя боролася проти російського великодержавного комуно-фашизму, і наша боротьба привела до незалежності та ліквідації комунізму в Білорусі. І я, і мій друг, лідер Українського Народного Руху та герой України В’ячеслав Чорновіл, якого знищили росіяни, знали, що таке російський великодержавний рашизм і його політика ненависті до всього людства. Росіяни вбили мільйони людей.

Я виступаю від себе і в ім’я пам’яті В’ячеслава Чорновола. Пані та панове, згідно зі Статутом Міжнародного Суду ООН, лише державні та політичні органи держави можуть просити Міжнародний Суд порушити кримінальну справу про злочин проти людства. Прошу вас, зробіть це! Кров убитих та закатованих людей в Україні та Білорусі пульсує у наших венах. Потрібно зупинити російський мордор! Нехай вбивці знають, що відплата буде і покарання неминуче.

Др. Зянон Пазьняк,

Депутат Незалежності, голова парламентської демократичної опозиції Народного фронту у Верховній Раді Білорусі 12-го скликання, голова Консервативно-християнської партії - БНФ, координатор Білоруського національного секретаріату

5 квітня 2022 року

-------------------------------------------------------------------------

THE TRIAL OF THE RUSSIAN CRIMINALS WHICH HAVE PERPETRATED CRIMES AGAINST HUMANUTY

(The open letter)

I request the politicians as well as state and political structures of the EU and Ukraine to file a lawsuit to the International Court of Justice in the Hague in order to institute criminal proceedings and undertake an investigation of the genocide of civilians in Ukraine perpetrated by the Russian occupation army and specifically the mass killings of civilians in Butcha (Kyiv region).

I make this call in the name of the Party of which I am a Chairman as well as personally because I have a moral right to do it as a person which fought the whole life against the Russian imperialist communism-fascism, and our struggle has lead to the proclamation of the independence of Belarus and to the elimination of communism in our country.

I and my friend Mr. Viacheslav Chornovil (Chairman of the People´s Movement of Ukraine and the Hero of Ukraine, killed by the Russians in 1999) knew what are the Russian imperialism and its politics of hate towards the whole humanity. Russians have killed millions of persons.

I make this call on my own behalf and on behalf of the memory of Mr. Viacheslav Chornovil. Ladies and Gentlemen, in accordance with the Statute of the International Court of Justice only the political and state institutions could bring cases on the crimes against humanity to the International Court of Justice. I beg you to do it!

The blood of the killed and murdered persons in Ukraine and Belarus is pounding in our hearts. The Russian Empire of Evil must be stopped. The killers should know that the punishment is inevitable.

Dr. Zianon Pazniak,

Member of the Parliament of Belarus (1990-1995), Chairman of the democratic Opposition of the Belarusian People´s Front in the Supreme Soviet of Belarus of 12th convocation, Chairman of the Conservative Christian Party – BPF, Coordinator of the Belarusian National Secretariat

April 5, 2022

Дадаць у: